สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
2.1_ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557.pdfดาวน์โหลด