สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี-พ.ศ.2558.PDFดาวน์โหลด