สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา-พ.ศ.2558.PDFดาวน์โหลด