สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
2.2_ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2.pdfดาวน์โหลด