สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
2.2_ระเบียบ มจธ. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 2.pdfดาวน์โหลด