สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

งานประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8The 8th IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT2016) will be held in Bangkok from 19 to 22 Sep 2016. Initiated by the IEEE Engineering Management Society Singapore Chapter in 2000, ICMIT2016 brings together scholars and practitioners to meet and share the latest development in the field of innovation and technology management.

Papers on the following topics are welcome:

 1. Technology Strategy and Management
 2. Innovation Policy and Management
 3. Technology Intelligence and Planning
 4. Entrepreneurship
 5. R&D Management
 6. New Product Development
 7. Process Innovation
 8. Knowledge Management
 9. Intellectual Property Management
 10. Human Capital for Innovation
 11. Service Innovation and Management
 12. Sustainable Development & Environmental Protection
 13. Quality Management and Innovation
 14. Design Thinking and Management
 15. Innovation and IT