สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ขยายเวลา : ประเมินตนเองออนไลน์ ( *สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59) , ชั้นปีที่ 3 (รหัส 57) และ ชั้นปีที่ 4 (รหัส 56 )


ประเมินตนเองออนไลน์ (Link :   https://goo.gl/r6k1eQ )