สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึง 21 เมษายน 2560 โดยนักศึกษาสามารถดูข้อมูลรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนที่ต้องประเมินการสอนได้ที่หน้าเว็บ "ประเมินการสอนของอาจารย์"

หรือ 
1. เปิดหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
2. ไปที่แท็ป "สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน" 
3. หมวดข้อมูลการศึกษา และเลือกเมนู "ประเมินการสอนของอาจารย์"


--------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / แจ้งปัญหาการใช้งาน 

โทร.(02) 470-8153 

หรือ Email: somsuda.sir@kmutt.ac.th