สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT)

ด้วยสำนักงานกิจการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ กำหนดจัดโครงการการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT) ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 – วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกนำเสนอวิทยานิพนธ์ของตัวเองภายในเวลา 3 นาที โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายในการอธิบายงานวิจัยแก่ผู้ฟังทั่วไป ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Spring Nature ในการเข้าร่วม Asia-Pacific 3MT Finals ที่มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สนใจ สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/4IM6QB 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560