สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประชาสัมพันธ์การจัดทดสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และการประเมินตนเอง สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ( วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 )ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ตารางสรุปวันที่ใช้ในการจัดสอบ ประจำปี 2560_V.0.0.3.pdfดาวน์โหลด