สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

การแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT) รอบชิงชนะเลิศด้วยสำนักงานกิจการต่างประเทศ(IA)ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) กำหนดจัดโครงการการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT) รอบชิงชนะเลิศในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม LIB114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกนำเสนอวิทยานิพนธ์ของตัวเองภายในเวลา 3 นาที โดยใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายในการอธิบายงานวิจัยแก่ผู้ฟังทั่วไปเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสื่อสารงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Spring Nature ในการเข้าร่วม Asia-Pacific 3MT Finals ที่มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

          

ดังนั้นสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ จึงขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

คุณวชิรวิชญ์ แสงโรจน์กิตติคุณ

02-4708334