สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบรายวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบรายวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

รายละเอียดตามเอกสารแนบ *ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
21062017_รายชื่อกรรมการคุมสอบลง EDS website.v.0.4_PDF.pdfดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติในการคุมสอบนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560._PDF.pdfดาวน์โหลด