สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โครงการการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที Three Minute Thesis (3MT) รอบชิงชนะเลิศ

สำนักงานกิจการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ กำหนดจัดโครงการการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ 3 นาที หรือ Three Minute Thesis (3MT) รอบชิงชนะเลิศ     ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม LIB114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกนำเสนอวิทยานิพนธ์ของตัวเองภายในเวลา 3 นาที โดยใช้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายในการอธิบายงานวิจัยแก่ผู้ฟังทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถสื่อสารงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Spring Nature ในการเข้าร่วม Asia-Pacific 3MT Finals ที่มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย