สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ เรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี และ ฟิสิกส์ รวมถึงนักศึกษาห้องเรียน Honors Class ( ประจำปีการศึกษา 2560 )


รายละเอียดตามไฟล์แนบ แบ่งแยกตามรายวิชาที่นักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน
หากมีข้อสงสัยและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 โปรดติดต่อ
ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ : 02-470-8716
ปรับพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ และ ห้องเรียน Honors  : 02-470-8396

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
06072017 _ประกาศ_รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์.pdfดาวน์โหลด
06072017 _รายชื่อนักศึกษาห้องเรียน Honors_edit2.pdfดาวน์โหลด
06072017 _รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2560.pdfดาวน์โหลด
06072017 _รายชื่อนักศึกษาใหม่ที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560.pdfดาวน์โหลด
06072017_ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ.pdfดาวน์โหลด
07072017_ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ_เพิ่มเติม.pdfดาวน์โหลด