สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ประจำปี 2560 ที่ขาดสอบในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 เพื่อทำการทดสอบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560


นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 ขาดสอบรายวิชาพื้นฐานในวันที่ 25 มิถุนายน 2560
จะต้องสอบวิชา คณิตศาสตร์  เคมี และ ฟิสิกส์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  เวลา : 08.00 - 12.40 น.
และ ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 3 กันยายน 2560  เวลา : 10.00 - 12.00 น.

**รายละเอียดตามเอกสารแนบชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560_รอบชดเชย 18 กรกฎาคม 2560.V.0.4.pdfดาวน์โหลด