สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ "ปิดให้บริการชั่วคราว"


สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ 
"ปิดให้บริการชั่วคราว วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560" 

เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2560 
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2560 
ณ เดอะ เกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้