สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

กำหนดจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) รอบเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 58 และ รหัส 60


คณะศิลปศาสตร์กำหนดจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
(English Proficiency Test) รอบเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
รหัส 58 ที่ไม่ได้เข้าสอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
และ รหัส 60 ที่ไม่ได้เข้าสอบวันที่ 25 มิถุนายน 2560

เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
ให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ (รหัส 60)
จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง SoLA 101 และ ห้อง SoLA 506 อาคารคณะศิลปศาสตร์

2) การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
ให้แก่นักศึกษารหัส 58
จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ห้อง SoLA 101 อาคารคณะศิลปศาสตร์

(รายละเอียดรายชื่อตามเอกสารแนบ)

หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อ 02 - 470 -8793 (คณะศิลปศาสตร์)

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
-ใบรายชื่อสอบEPTปี1รหัส60ใบรายชื่อสอบEPTปี1รหัส60 3ก.ย.60_10.00-12.00.pdfดาวน์โหลด
-ใบรายชื่อสอบEPTปี2รหัส58ใบรายชื่อสอบEPTปี2รหัส58 3ก.ย.60_13.00-15.00.pdfดาวน์โหลด