ตรวจสอบสถานะอาจารย์ประจำหลักสูตร (ประจำเดือน กันยายน 2566)

feather-calendarPosted on 21 มิถุนายน 2022 document ข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

รายงานนี้เป็นข้อมูลจากระบบ NewACIS ซึ่งสถานะของการทำหน้าที่ของอาจารย์ต้องผ่านสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติแล้วเท่านั้น