สป.อว. หารือร่วมกับ มจธ. “เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

feather-calendarPosted on 23 พฤษภาคม 2024 document ข่าวกิจกรรมของ EDSข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

สป.อว. หารือร่วมกับ มจธ. “เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 67 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สป.อว. นำโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานคณะทำงานบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สป.อว. เข้าประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จาก มจธ. เพื่อจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (Degree) ณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี