ประเมินการสอนอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566

feather-calendarPosted on 19 พฤษภาคม 2021 document ข่าวสาร/ประกาศ (Highlight)Announcement
Share

ประกาศ!! เริ่มแล้ว…การประเมินการสอนของอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนบนเว็บไซต์ทาง https://nyx.kmutt.ac.th/mstdassess
ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. – 28 ธ.ค. 66
** หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ Add EDS LINE Official: @036axpjg**