วท.บ. การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565

feather-calendarPosted on 9 มิถุนายน 2022 document School of Architecture and DesignCurriculumBachelor’s Degree
Share

B.Sc. in Multiple Intelligences for Design Integration (International Program), 2022