รวบรวมบันทึกการประชุม “การบรรยาย Outcome Base Education Module, OBEM”

feather-calendarPosted on 24 พฤษภาคม 2022 document Highlight
Share

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

วิดีโอบันทึกการประชุม “การบรรยาย Outcome Base Education Module, OBEM โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากรรองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30-12.30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

วิดีโอบันทึกการประชุม “การจัดตารางสอนแบบใหม่ ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ” ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 17.00-18.30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

Q&A with Aj.Bundit 

วิดีโอของ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ) และทีมงาน ร่วมสนทนาออนไลน์และตอบคำถามเกี่ยวกับ “นโยบายและแนวปฏิบัติการเรียนการสอน การประเมินผล รวมทั้งการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ฯลฯ ในช่วง COVID-19”