ประชุมสร้างความเข้าใจ

feather-calendarPosted on 12 มีนาคม 2020 document EDS EventNews & Activities
Share

ประชุม เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education: OBE” สำหรับหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

ประกาศ

ขออภัยในความไม่สะดวกข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง

(1) เกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ
(2) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารและจัดทำหลักสูตร
(3) แบบฟอร์มเสนอหน่วยการเรียนแบบโมดูล

หากท่านต้องการข้อมูลโปรดติดต่อ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
Facebook: สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ID Line: @036axpjg


This will close in 20 seconds