ประกาศกระทรวง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

feather-calendarPosted on 20 พฤษภาคม 2022 document Highlight
แชร์

ประกอบไปด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการอื่นๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์, ระเบียบ/ประกาศ/เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และ Regulations Announcement (English Version)