การบรรยาย OBE

feather-calendarPosted on 2 กรกฎาคม 2019 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

ประชุมการสร้างความรู้ความเข้าใจการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2