ประชุมสร้างความเข้าใจ

feather-calendarPosted on 12 มีนาคม 2020 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

ประชุม เรื่อง “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education: OBE” สำหรับหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงที่เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 9