ดาวน์โหลดไฟล์บันทึกการประชุม 

feather-calendarPosted on 8 กรกฎาคม 2020 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

วิดีโอบันทึกการประชุม “ชี้แจงแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร (ใหม่) และรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ 1/2564” ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting