ประชาสัมพันธ์ การประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

feather-calendarPosted on 19 มีนาคม 2024 document ข่าวกิจกรรมของ EDSข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ประกาศ!!
เริ่มแล้ว…การประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

นักศึกษาสามารถประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนบนเว็บไซต์ทาง
https://nyx.kmutt.ac.th/mstdassess
ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. – 31 พ.ค. 67
** หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งานระบบ
ติดต่อ Add EDS LINE Official: @036axpjg