ประชุมสร้างความเข้าใจ

feather-calendarPosted on 21 ธันวาคม 2021 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

เรื่อง “รับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร และแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 สำหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566” ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting