ประชุมสร้างความเข้าใจ

feather-calendarPosted on 21 เมษายน 2021 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

เรื่อง “รับทราบกำหนดการเสนอหลักสูตร และแนวทางการจัดทำบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่) สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะครบรอบปรับปรุง เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565” ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting