เอกสารและวิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Workshop หัวข้อ “การเขียน Learning Outcome” โดย ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ

feather-calendarPosted on 17 พฤศจิกายน 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDSข่าวสาร/ประกาศ
แชร์

ตามที่ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ภายใต้สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 1/2568 และปีการศึกษา 1/2569” หัวข้อ “การเขียน Learning Outcome” โดย ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม มจธ.

บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ขอส่งวิดีโอย้อนหลังกิจกรรมทั้งหมดให้ท่าน และสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูย้อนหลังได้ รายละเอียดดังนี้

บันทึกวิดีโอการประชุม

เอกสารการบรรยาย