เอกสารและวิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Workshop “โครงการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 1/2567”

feather-calendarPosted on 7 มิถุนายน 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

          ตามที่ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ภายใต้สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 1/2567” ในระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น

          สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ขอส่งวิดีโอย้อนหลังกิจกรรมทั้งหมดให้ท่าน และสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูย้อนหลังได้ รายละเอียดดังนี้

  1. หัวข้อ “Stakeholder Analysis” (วันที่ 10 มีนาคม 2566)

โดย อ.วรงค์ ถาวระ (วิทยากรพิเศษ)

https://kmutt.me/BZpzmbv

โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร (รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ)

https://kmutt.me/baKVF3U

  • หัวข้อ “การเขียน Learning Outcomes” (วันที่ 16 มีนาคม 2566 และวันที่ 17 มีนาคม 2566)

โดย ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ (ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้)

https://kmutt.me/Gzt6HRh

  • หัวข้อ “Quality Planning Control and Improvement (QP QC QI)” (วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)

โดย ผศ. ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ (สำนักงานประกันคุณภาพ มจธ.)

Part 1

Part 2

Part 3

สไลด์การบรรยาย

https://kmutt.me/h1odj4n

  • หัวข้อ Constructive Alignments  (วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2566)

โดย ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ (ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้)

โดย สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566