เอกสารและวิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Workshop หัวข้อ “แนวคิดการบริหารคุณภาพ Quality Planning Control and Improvement (QP QC QI)”

feather-calendarPosted on 18 กันยายน 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

ตามที่ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ภายใต้สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 1/2568 และปีการศึกษา 1/2569” หัวข้อ “แนวคิดการบริหารคุณภาพ Quality Planning Control and Improvement (QP QC QI)” โดย ผศ. ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ (สำนักงานประกันคุณภาพ มจธ.) จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
1) ในวันที่ 6 กันยายน 2566
2) ในวันที่ 11 กันยายน 2566

บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ขอส่งวิดีโอย้อนหลังกิจกรรมทั้งหมดให้ท่าน และสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูย้อนหลังได้ รายละเอียดดังนี้

บันทึกวิดีโอการประชุม (คลิก)

เอกสารการบรรยาย (คลิก)

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2566)