ปฏิทินการประชุม

ช่องทางการติดต่อ

นางศศิธร แจ้งกระจ่าง

email sasithorn.amm@mail.kmutt.ac.th

tel 0 2470 8153

น.ส.สมสุดา ศิริสมบัติ

email somsuda.sir@mail.kmutt.ac.th

tel 0 2470 8153

น.ส.ปนัดดา วงสารี

email panadda.won@kmutt.ac.th

tel 0 2470 8474

qr

หากมีปัญหาในการใช้บริการ
ติดต่อผ่าน EDS Line Official

line_logo ID: @036axpjg