วิดีโอบันทึกการบรรยาย หัวข้อ “หลักการและแนวคิดสำคัญของการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตร” โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร

feather-calendarPosted on 7 กันยายน 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

วิดีโอบันทึกการบรรยาย หัวข้อ “หลักการและแนวคิดสำคัญของการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตร”

สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

การบรรยายชี้แจง เรื่อง หลักการและแนวคิดการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาโดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร และที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

การบรรยายชี้แจง เรื่อง แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา โดย รศ. ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ อนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร

เอกสารประกอบการบรรยาย