วิดีโอบันทึกการบรรยาย หัวข้อ “หลักการและแนวคิดสำคัญของการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตร” โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร

feather-calendarPosted on 7 กันยายน 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

วิดีโอบันทึกการบรรยาย หัวข้อ “หลักการและแนวคิดสำคัญของการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา และการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษา เพื่อรับรองมาตรฐานหลักสูตร”

สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

การบรรยายชี้แจง เรื่อง หลักการและแนวคิดการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาโดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร และที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มจธ.

การบรรยายชี้แจง เรื่อง แนวทางการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา โดย รศ. ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ อนุกรรมการด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับหลักสูตร

เอกสารประกอบการบรรยาย

ประกาศ

ขออภัยในความไม่สะดวกข้อมูลอยู่ระหว่างปรับปรุง

(1) เกณฑ์/ระเบียบ/ประกาศ
(2) แบบฟอร์มเกี่ยวกับการบริหารและจัดทำหลักสูตร
(3) แบบฟอร์มเสนอหน่วยการเรียนแบบโมดูล

หากท่านต้องการข้อมูลโปรดติดต่อ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
Facebook: สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ID Line: @036axpjg


This will close in 20 seconds