เอกสารและวิดีโอย้อนหลังการประชุมทีมพัฒนาการศึกษาพบประชาคม มจธ. ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล” ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566

feather-calendarPosted on 18 ธันวาคม 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDSHighlight
แชร์

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้จัดการประชุม “ฝ่ายพัฒนาการศึกษาพบประชาคมกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล” ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30-15.30 น. ในรูปแบบ online ผ่านระบบ Zoom meeting ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลให้กับ กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา

โดย ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมีประเด็นพูดคุย ดังนี้
1) ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบโมดูล
2) การลงทะเบียนเป็นโมดูล ทำไมต้องลงทะเบียนเป็นโมดูล
3) บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและวีดีโอบันทึกการประชุมที่นี่ (คลิก)