เอกสารและวิดีโอย้อนหลังกิจกรรม Workshop หัวข้อ “Stakeholder Analysis” โดย ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ และทีม

feather-calendarPosted on 5 ตุลาคม 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDS
แชร์

ตามที่ ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT) ภายใต้สถาบันการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE สำหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 1/2568 และปีการศึกษา 1/2569” หัวข้อ “Stakeholder Analysis” โดย ผศ. ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มจธ.) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 การเรียนรู้พหุวิทยาการ Learning Exchange (LX)

บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ขอส่งวิดีโอย้อนหลังกิจกรรมทั้งหมดให้ท่าน และสำหรับท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมและท่านที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมสามารถดูย้อนหลังได้ รายละเอียดดังนี้

บันทึกวิดีโอการประชุม

เอกสารการบรรยาย