การประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome Based Education : OBE)” สำหรับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

feather-calendarPosted on 26 กันยายน 2023 document ข่าวกิจกรรมของ EDSUncategorized
แชร์

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  (Outcome Based Education : OBE)” สำหรับคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปิง-วัง ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำงาน

เอกสารบรรยาย (คลิก)

ภาพกิจกรรม (คลิก)

ตัวอย่างภาพกิจกรรม